Brigitte Raskin

Reis langs de taalgrens

Al sinds de Romeinse tijd is België deels Romaans en deels Germaans en is de taalgrens een rode draad doorheen de geschiedenis van ons land. Haar parcours is enkele honderden kilometers lang en slingert van het West-Vlaamse Heuvelland naar het vredige Voeren. Brigitte Raskin begeleidt in september 2024 een vierdaagse reis per autobus in de omgekeerde richting, van Voeren naar West-Vlaanderen. Hoppend van de Vlaamse naar de Waalse kant, stoppend in onder meer Hoegaarden, Waterloo en Ronse, is het goed om te zien dat de taalgrens de Belgen niet verdeelt en wel verbindt. Zin om dat ook vast te stellen? Zie hier

Aarschotse ereburger Devroey

De Brabantse stad Aarschot eert in 2024 haar stadsgenoot Jozef De Vroey , priester en tekenaar, met tentoonstellingen en wandelingen, zie hier. In het kunstboek Jozef De Vroey, een leven getekend herdenkt Brigitte Raskin ‘de vriendelijke man in het zwart’. En toen die man op 16 maart van dit jaar postuum ereburger werd van de stad sprak ze hem toe, om hem te laten weten dat zijn stad haar tragische oorlogsgeschiedenis niet vergeet.

De tijd dringt

Niet zijzelf, maar hun klein- en achterkleinkinderen zullen de klimaatverandering aan den lijve ondervinden, vrezen de Grootouders voor het Klimaat terecht. De tijd dringt, betogen zij nu in een brievenboek dat is samengesteld door hun voortrekkers Bernard Hubeau en Marc Cabus. Ze schreven de brieven naar hun kleinkinderen, de jongeren van vandaag, politici of andere geadresseerden naar hun keuze. Brigitte Raskin is ambassadeur van GvK en schreef haar brief aan haar generatiegenoten, de 68’ers.

Een lezing boeken?

Kijk onder lezingen

Mee op reis?

Kijk onder reizen
Schrijfster Brigitte Raskin

Over Brigitte Raskin

Brigitte Raskin studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Zij werkte eerst als journaliste, stond daarna voor de klas, maar bleef tegelijk journalistiek actief. Als schrijfster debuteerde ze in 1988 met de roman Het koekoeksjong. Het boek werd bekroond met de AKO-literatuurprijs en de Prijs van de Vlaamse lezer.

Raskin verliet daarna het onderwijs en maakte van het schrijven haar hoofdbezigheid.

Biografie Brigitte Raskin

“Want de verteller zet een waar verhaal graag naar zijn hand.”

Brigitte Raskin